Hanmundo

Grandmaster He-Young Kim, người sáng lập của HanMuDo, Chủ tịch Hiệp hội Thế giới HanMuDo, đã có hơn 50 năm giảng dạy, nghiên cứu về võ thuật truyền thống và hiện đại của Hàn Quốc. 


 He-Young Kim (người sáng lập HanMuDo)


Ông đã theo học người sáng lập Hapkido, Grandmaster Ji Han Jae và đạt được đai đen 9 đẳng. 

Ông cũng nghiên cứu các môn võ thuật khác Hàn Quốc khác như Taekwondo, Kum Do (Kiếm thuật Hàn Quốc), Tang Soo Do,...

Với lời khuyên của người sáng lập Hapkido, Grandmaster Ji, và người sáng lập Kuk Sul, Grandmaster Suh, ông đã thành lập hệ thống HanMuDo.


Có tất cả 12 cấp độ đào tạo và kiểm tra xếp hạng trước khi học sinh của Hanmudo đạt được đai đen đầu tiên của mình.

Hanmudo giống như một người anh em họ của Hapkido.

Hapkido so với Hanmudo là tích cực hơn và khó khăn hơn trong học tập.