Thanh Long Độc Kiếm

Thanh Long Độc Kiếm

Theo võ sư Lê Kim Hòa, Chưởng môn phái Thanh Long võ đạo, bài võ Thanh long độc kiếm là một trong năm bài “Ngũ long kiếm pháp” có nguồn gốc từ thời Tây Sơn (thế kỷ 18). Ngày nay, Thanh long độc kiếm là bài binh khí của môn phái Thanh Long võ đạo, được đưa vào trong hệ thống 18 bài qui định của Võ cổ truyền Việt Nam, cũng là một trong mười bài Võ cổ truyền Việt Nam được chọn để giới thiệu ra thế giới.


Kiếm được xếp vào hàng “vua của các binh khí”, người sử dụng kiếm có thể dùng để khắc chế được nhiều loại binh khí khác. Môn sinh Võ cổ truyền tập bài võ này phải mất từ 4 - 5 năm trở lên mới thuần thục được.

Thanh Long Độc Kiếm là bài quy định quốc gia năm 2008, của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

Bài Thiệu:

Tứ Phương Bái Tổ Kính Sư
Xuất Kiếm Thủ Bộ Dáng Người Uy Nghi
Long Thăng Trảm Thạch Liền Khi
Tầm Xà Sát Thích Vân Phi Liền Kề
Thanh Long Xuất Thế Trở Về
Quy Xà Phạt Thảo Tứ Bề Sát Kinh
Ẩn Long Trầm Thủy Tung Mình
Nộ, Giáng, Thích, Trảm, Tụ Thần Triều Dương
Giao Long Đảo Hải Vẩy Vùng
Xung Thiên Bạch Hạt Nghiêng Mình Chuyển Thân
Thanh Long Bải Vĩ Xuất Thần
Long Vân Gặp Hội Muôn Phần Vũ Phong
Vọng Nguyệt Long Giáng Tầm Ngư
Vũ Môn Cá Vượt Qua Thềm Vờn Mây
Thanh Long Bái Tổ Hầu Sư
Diện Tiền Lập Bộ Kiếm Thu Trở Về.


#tonghopinternet