bị khiêu khích, võ sĩ mma 'tẩn' luôn đối thủ lẫn trọng tài

 bị khiêu khích, võ sĩ mma 'tẩn' luôn đối thủ lẫn trọng tài